Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję zgodnie z zasadami etycznymi przyjętymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W związku z powyższym postępowanie terapeutyczne jest regulowane przez szereg aktów prawnych dotyczących zasad leczenia, praw pacjenta i tajemnicy zawodowej.

Swoją pracę poddaję ciągłej superwizji indywidualnej. Biorę udział także w licznych superwizjach grupowych zespołów, w których pracuję (zespół Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, zespół Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”, zespół Gabinetów Rozwoju). Swoją wiedzę psychologiczną i terapeutyczną poszerzam również poprzez udział w konferencjach dla psychoterapeutów.