Proces terapeutyczny rozpoczyna się kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, których celem jest wstępne określenie problemu, zbadanie motywacji pacjenta, ustalenie rodzaju działań oraz dopasowanie odpowiedniej formy pomocy.

Etap konsultacji kończy się omówieniem i ustaleniem zasad obowiązujących podczas psychoterapii.