W psychoterapii indywidualnej dorosłych stosuje podejście psychodynamiczne. W tym podejściu przyjmujemy, że u podłoża doświadczanych przez pacjenta problemów leżą nieświadome konflikty wewnętrzne.

W toku terapii analizuje się przeszłe i obecne przeżycia pacjenta w celu uświadomienia treści, które mogą blokować jego funkcjonowanie i prowadzić do występowania objawów. Proces psychoterapii oparty jest na budującej się relacji terapeutycznej i dialogu pomiędzy pacjentem a terapeutą. Dzięki temu pacjent ma szansę uzyskać ustąpienie objawów, zdolność do autorefleksji, może lepiej zrozumieć swoje emocje i trudności i dzięki temu funkcjonować w sposób bardziej świadomy i dojrzały oraz poprawić swoje relacje z ludźmi.

W psychoterapii nie uzyskujemy porad, czy gotowych rozwiązań. Psychoterapia daje nam za to wsparcie, rozumienie, nadzieję na zmiany i nowe spojrzenie i myślenie o sobie. Psychoterapia indywidualna dorosłych kierowana jest do wszystkich, którzy przeżywają stany depresyjne i lękowe, zaburzeniach psychosomatyczne, doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi, nie czują satysfakcji ze związków lub mają trudności budowaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi, przeżywają kryzysy życiowe i rodzinne (rozwód, żałoba, choroba, podjęcie roli dorosłego człowieka, trudności wychowawcze z dziećmi), doświadczają sytuacji przemocy (psychicznej, fizycznej, seksualnej), doznają poczuciu cierpienia, napięcia, samotności, smutku, braku akceptacji i wiary w siebie, braku motywacji, braku sensu życia, przeciążenia i nie radzenia sobie ze stresem. Psychoterapia indywidualna jest kierowana także do osób, które chciałyby poprawić jakość swojego życia poprzez lepsze zrozumienie siebie, poznanie własnych przeżyć i motywów kierujących ich zachowaniem.