Dzieciństwo i adolescencja (inaczej dorastanie) są niezwykle trudnymi i dynamicznymi okresami w życiu. Młody człowiek pokonując kolejne fazy rozwojowe zmaga się z licznymi dylematami, konfliktami i trudnościami. W tym czasie w życiu uczymy się przeżywania emocji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zawieramy pierwsze ważne relacje społeczne, rozwijamy się poznawczo i motorycznie.

Dziecko, czy nastolatek zanim stanie się dorosłym doświadcza wielu zmian, musi radzić sobie z osiąganiem kolejnych faz rozwojowych. Wielu młodych ludzi jest zadowolonych z tego, kim są i jak żyją. Przeżywają oni satysfakcję ze swojego życia i dają radość swoim bliskim. Pomimo licznych zmian, jakie przechodzą, potrafią utrzymywać pozytywne relacje z rodzicami i z rówieśnikami i realizować swoje zadania rozwojowe. Zdarzają się jednak sytuacje, które przynoszą młodym ludziom i ich opiekunom wiele trudności. Nie potrafią oni osiągać zadowalających wyników w szkole, nie udaje im się utrzymywać pozytywnych więzi społecznych, sprawiają trudności wychowawcze, niej radzą sobie z emocjami. W takich sytuacjach bardzo pomocna może być konsultacja psychologiczna lub psychoterapia, która pozwala młodemu człowiekowi zrozumieć siebie, dookreślić się, pracować nad trudnościami.

Psychoterapia dzieci i młodzieży to proces, w którym pacjent dostaje stałe wsparcie, może pracować nad swoimi przeżyciami, szuka rozumienia przyczyn swoich zachowań. W swoim gabinecie zajmuje się całym spektrum zaburzeń, które mogą pojawić się u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem takich jak: zaburzenia zachowania i emocji, nadpobudliwość, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, obsesyjno-kompulsywne, opozycyjno-buntownicze, adaptacyjne i zaburzenia odżywiania, doświadczenie traumy, przemocy lub wykorzystywania seksualnego.