Bardzo często zdarza się, iż terapia indywidualna nastolatka lub dziecka staje się niewystarczającym narzędziem pomocy. Zgodnie z paradygmatem systemowym, w którym pracuję, objawy młodego pacjenta mogą być związane z oddziaływaniem całej rodziny, czy interakcjami w niej zachodzącymi. Terapia rodzinna to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jej rodzinę. Pozwala głębiej zrozumieć relacje panujące w systemie rodzinnym i poznać ich wpływ na funkcjonowanie i przeżycia poszczególnych członków rodziny. Terapia rodzinna prowadzi do poprawy komunikacji, wzajemnego zrozumienia oraz wzmocnienia więzi.

Rodzina w toku terapii może poszukać wraz z terapeutą przyczyn, źródeł konfliktów, i trudności, ma szansę wypracować nowe sposoby postępowania i funkcjonowania. W swoim gabinecie korzystam z możliwości przeprowadzenie konsultacji rodzinnych w celu pogłębienia zrozumienia kontekstu trudności pacjentów dziecięcych i młodzieżowych.